Конкурс за поддршка на стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот и поддршка на членство на Република Северна Македонија во меѓународни филмски организации за 2023 година

04/24/2023

Врз основа на член  25 став (2) од Законот за  филмската дејност („Сл. Весник на Република Северна Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), а во согласност со Правилникот за  учество на Агенцијата за филм во финансирање на стручното и професионално усовршување на кадри во областа на филмот и поддршка на членство на РС. Македонија во меѓународни филмски организации бр.01-1917/1 од 21.12.2018 година, Изменет и дополнет со одлука на Управен одбор од 07.04.2023 година, Агенцијата за филм  на Република Северна Македонија објавува:

Повеќе информации во Тековсни Конкурси – LINK

Share This