Резултати по Конкурс за финансирање проекти од национален интерес во филмската дејност за 2024 година – организирање на домашни фестивали и манифестации од меѓународен карактер

03/15/2024

Согласно Законот за филмска дејност, Управниот одбор на Агенција за филм на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 14.03.2024 година ги донесе одлуките за прифатени и одбиени проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност за 2024 година – организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

Проектите кои се прифатени по овој Конкурс може да се превземат од следните линкови: (docx) и (pdf)

Share This