Без љубов

во режија на Дина Дума (2018)

Фестивали на кои е прикажан:

Festival du nouveau cinéma – Монтреал (Канада) 2018
International cinematographers’ film festival Manaki Brothers (С. Македонија) 2018
Timishort (Романија) 2018
Golden Eye (Бугарија) 2018 – Best Cinematography
Fastnet Film Festival (Ирска) 2019
FEST – New Directors/New Films Festival (Португалија) 2019
Lago Film Festival (Италија) 2019
Kinenova 2020 (С. Македонија)