Бродот што никогаш не помина

во режија на Александар Спасовски (2014)

Фестивали на кои е прикажан:

Watch Out! Tetovo Film Festival, Македонија, 2015
MakeDox Creative Documentary Film Festival, Македонија, 2015