Втора Шанса

во режија на Марија Џиџева

Фестивали на кои е прикажан:

– Macedonian Film Festival Toronto, Канада 2019