Глас од Букурешт

во режија на Леотрим Идризи (2016)

Фестивали на кои е прикажан:

Albanian Film Week, Њујорк, САД, 2016