Глас

во режија на Огнен Свиличич

Фестивали на кои е прикажан:

Busan International Film Festival, 2019-World Cinema,
Warsaw International Film Festival, 2019-Special Screenings.
Film festival Cottbus, 2019-Feature Film Competition
Cinedays, 2019-МК во ЕУ
FEST International film festival, Србија