ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФИЛМОВИ СНИМЕНИ СО МОБИЛЕН „МОБИЛФЕСТ“

Локација: Скопје, Република Северна Македонија

Дата на одржување: Ноември 2017 | 8мо издание

Веб страна: www.mobilefestival.net