Исток Запад Исток

во режија на Герѓ Џовани (2009)

(Македонија/ Албанија/ Италија)

Фестивали на кои е прикажан:

– International Cinematographers’ Film Festival “Manaki Brothers”, Македонија, 2009