Караван

во режија на Виктор Соколовски и Жарко Иванов (2018)

Фестивали на кои е прикажан:

Ismailia Film Festival, Египет, 2019
Ake Dikhea, Германија, 2018
Doc’n Roll, Велика Британија, 2018
TIFF ODA, Македонија, 2018
Balkan Florence Express, Италија, 2018
Kinenova, Македонија, 2017