Мајкинг Офф

во режија на Кузман Кузмановски (2018)

Фестивали на кои е прикажан:

– First – Time Filmmaker Sessions, 2019
– The Lift Off Sessions, 2019
– Webisode Film Festival, 2019
– Slavic Fairy Tale TV & Film Festival, 2018 – Награда за најдобар режисер