Музејот – сеќавања на македонската борба

во режија на Маја Младеновска (2012)

Фестивали на кои е прикажан: 

International Cinematographers’ Film Festival “Manaki Brothers”, Битола, Македонија, 2012