Песна за бекташот

во режија на Гоце Цветановски (2016)

Фестивали на кои е прикажан:

International Cinematograpers’ Film Festival Manaki Brothers, Македонија, 2016