Писмото ми го донесе шампионот

во режија на Александар Манасиев, Мирко ТрајановскиАлександар Манасиев, Мирко Трајановски

Фестивали на кои е прикажан:

International Cinematographers Film Festival “Manaki Brothers”, 2019 Битола, Северна Македонија
“People like us” Mountain Run Film Festival, 2019 Скопје, Северна Македонија