Сиераневада

во режија на Кристи Пуиу (2016)

(Романија/ Босна и Херцеговина/ Македонија/ Хрватска/ Франција)

Фестивали на кои е прикажан:

– Cinedays – European Film Festival, Македонија, 2016
– International Cinematographers’ Film Festival “Manaki Brothers”, Битола, Македонија, 2016
– Sarajevo Film Festival, Босна и Херцеговина, 2016