Татко

во режија на Шќипе Дука (2010)

Фестивали на кои е прикажан:

– Tirana International Film Festival, Албанија, 2013