ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ НА ЈУГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА „СЕЕ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ“

Адреса: ул. Никола Русински Бр. 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Локација: Париз, Франција и Берлин, Германија

Датум на одржување: 25-28 Мај 2017 во Германија | 31 Мај-3Јуни 2017 во Франција | 7мо издание

Веб страна: www.see-ff.net / www.seeaparis.com