Avec L’Amour

во режија на Илија Цветковски (2017)

Фестивали на кои е прикажан:

CineDOC, Тбилиси, Грузија, 2018
Zagreb Dox, Хрватска, 2018
Let CEE, Виена, Австија 2018
Hot Docs, Канада, 2017
Dok.fest Минхен, Германија, 2017
Sarajevo Film Festiva, Босна и Херцеговина, 2017
MakeDox, Македонија, 2017
INFF Den Haag, Холандија, 2017
LISTAPAD, Минск, Белорусија, 2017