ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА – ПУБЛИКАЦИИ

Проекти за поддршка за издавање на публикации од областа на филмската дејност

Ред. бројНазив на проекта Назив на организатор Финансиска поддршка
1.„Замислување на мирот: дијалог за перцепцијата“Здружение на граѓани Филозофско друштво на Македонија Скопје120.000 ден.
2.„Нов кадар МК“Фондација за негување на македонското културно наследство Македонија Скопје300.000 ден
3.Издавање на два броја 55/56 од списанието „Кинопис“ во 2019Н.У. Кинотека на Македонија150.000 ден.
4.Монографија по повод 40 години постоење на ИФФК „Браќа Манаки“Н.У. Кинотека на Македонија500.000 ден.
5.Месечно списание за филм „Филм +“Здружение за промовирање на ангажиран однос кон филмската култура Аквариус350.000 ден.