ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2023 ГОДИНА ВО ВТОР РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 , Управниот одбор на Агенцијата за филм на седница одржана на 31.01.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за прифаќање на проекти по Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм за 2023 година во втор рок на одлучување.

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО  МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
СНЕШКОДРИМ ФЕКТОРИСТОЈАН ВУИЧИЌ26.000.000
НЕ СЕ СОГЛАСУВАМФОКУС ПОКУСКРИСТИЈАН РИСТЕВСКИ25.000.000
РОДЕН ДА ЖИВЕЕДАРДАНИА ФИЛМКАСТРИОТ АВДИЛИ28.000.000


ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
БУМБАРОВИОТ ЛЕТКРУГ ФИЛМДАНИЕЛ КУШАН3.000.000
ЈЕРЕМДМФ ИСМЕТ СИРИЈАНА2.400.000
ПЕТ ДЕНА НА МОРЕМИНИМАЛ КОЛЕКТИВИВАНА ШКРАБАЛО2.600.000


ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
ПОСЛЕДНИОТ СВЕДОКМОУВИ М  ПРОДАКШНМЕРИТА САЛИ ЧОЧОЛИ3.500.000
ЕДЕН ДРУГ ГРАДМЦФ ФИЛМ ПРОДУКЦИЈАРОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ2.400.000


ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
РОДИТЕЛСТВОКТ ФИЛМ И МЕДИАКАТЕРИНА ЗРИНКА МАТИЈЕВИЌ1.500.000
ОД  О ДО 8ПИК ПРОДУКЦИЈА,ПРИЛЕПДАНИЛО ЦЕКОВИЌ1.800.000


КРАТКОМЕТРАЖЕНИ  ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
ПОТВРДА ЗА ЖИВОТМИНИМАЛ КОЛЕКТИВСАНДРА ЃОРЃИЕВА2.500.000
БЕЛАТА ВДОВИЦАСЛОБОДА ФИЛМГОЦЕ ТРАЈКОВСКИ2.800.000


КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ ДЕБИТАНТИ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
ЧЕТВРТОККОНТРАСТ ФИЛМЛЕОН РИСТОВ1.000.000
КОЛЕДАРИКИНО БАЛКАН ПРОДУКЦИЈАФИЛИП ЛАФАЗАНОВСКИ1.500.000
ДУХ ВО ДУХОТМОНАРКИА ДООЕЛ МЕНТОР НУРЕДИНИ1.500.000
ЕМАЛУНА ДООЕЛ ТЕТОВОСАРА БАЈРАМИ1.400.000


КРАТКОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
ТРНЛИВ ПАТПРОДУКЦИЈА МСКУЗМАН КЛЕКОВСКИ1.300.000


КРАТКОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ ДЕБИТАНТИ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
ЕДЕН МЕТАРАВАРД ФИЛМ И ВИДЕОБОЈАН СЕКУЛОСКИ1.500.000
СТРАСТ ЗА ПОБЕДАМИНД ПРОДУКЦИЈАИГОР ХРИСТОВ1.500.000
МОДЕРЕН БЕРЛИНСКИ ЅИДОН И ОН ПРОДУЦТИОНИСМАИЉ КАСУМИ1.400.000


КРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
СТАРЕЦОТ И ТЕЛЕВИЗОРОТСИСТЕРС И БРАДЕР МИТЕВСКИВУК МИТЕВСКИ2.200.000


КРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ ДЕБИТАНТИ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
ЛЕФТИ И РАЈТИЗАНИМАЦИЈА ПРОДУКЦИЈАИЛИЈА ТОДОРОВСКИ1.700.000


КРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕН ИЗНОС
РОКСАНДАДНФ ФИЛМСДРАГАН ЈОВИЌЕВИЌ850.000