Финансирани Филмски Проекти

ПРОЕКТИ

Резултати по Конкурс за финансирање проекти од национален интерес во филмската дејност за 2024 година – организирање на домашни фестивали и манифестации од меѓународен карактер

Согласно Законот за филмска дејност, Управниот одбор на Агенција за филм на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 14.03.2024 година ги донесе одлуките за прифатени и одбиени проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2023 ГОДИНА ВО ВТОР РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ,...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2023 ГОДИНА ВО ПРВ РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ,...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2022 ГОДИНА ВО ВТОР РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ,...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2022 ГОДИНА ВО ПРВ РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ,...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА – ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР

Управниот одбор на Агенција за филм на Република Македонија врз основа на член 21 став (1) алинеја 2, а во врска со член 30 став (2) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН, ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2021 ГОДИНА ВО ВТОР РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ,...

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН, ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2021 ГОДИНА ВО ПРВ РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/44, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 58/16 и 11/18) и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 ,...

ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА 2014

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДДЕЛ ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДДЕЛ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИСО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДДЕЛ КРАТКИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДДЕЛ [table...

ПРОГРАМА 2013

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ ДОЛГОМЕТРАЖНИ  ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ ...

ПРОГРАМА 2012

ДОЛГОМЕТРАЖНИ МНОЗИНСКИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОЛГОМЕТРАЖНИ  ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ ФИНАНСИСКИ УДЕЛ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ [table id=101...

ПРОГРАМА 2011

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОКУМЕНТАРНИ [table id=106...

ПРОГРАМА 2010

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ КРАТКИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОКУМЕНТАРНИ...

ПРОГРАМА 2009

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОКУМЕНТАРНИ АНИМИРАНИ

ПРОГРАМА 2008

ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ДОКУМЕНТАРНИ АНИМИРАНИ МАНИФЕСТАЦИИ, ФЕСТИВАЛИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО СТРАНСТВО АНЕКС ПРОГРАМА ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 2008...