Јавни Набавки за 2022

План за јавни набавки за 2022 година:

  • Планoт за јавни набавки за 2022 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF

Огласи за јани набавки за 2022 година:

Известувања за склучени договри за 2022 година:

Известувања за реализирани договри во 2022 година: