Јавни Набавки за 2023

План за јавни набавки за 2023 година:

  • Планoт за јавни набавки за 2023 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF

Огласи за јани набавки за 2023 година:

Известувања за склучени договри за 2023 година: