Новости

Известување

Известување

Согласно чл.25 од Законот за филмска дејност, за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и...

read more

Резултати по Конкурс за финансирање проекти од национален интерес во филмската дејност за 2024 година – организирање на домашни фестивали и манифестации од меѓународен карактер

Согласно Законот за филмска дејност, Управниот одбор на Агенција за филм на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 14.03.2024...

read more

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно објавениот Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм за 2024...

read more
ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2023 ГОДИНА ВО ВТОР РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2023 ГОДИНА ВО ВТОР РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13,...

read more
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ за 2024 година

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ за 2024 година

Врз основа на член 25 став (1) од Законот за филмската дејност („Сл. Весник на РМ“’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19),...

read more