Тековни Конкурси

АКТИВНИ КОНКУРСИ

Конкурс за поддршка на стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот и поддршка на членство на Република Северна Македонија во меѓународни филмски организации за 2024 година

Врз основа на член  25 став (2) од Законот за  филмската дејност („Сл. Весник на Република Северна Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), а во согласност со Правилникот за  учество на Агенцијата за филм во...

Отворен повик за пријава во програмата Producers on the Move 2024

Отворен повик за пријава во програмата Producers on the Move 2024 Пан-европската мрежа European Film Promotion (Европска филмска промоција) објавува повик за претселекција на еден кандидат за учество во програмата Producers on the move 2024година. Програмата е...

КОНКУРСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ за 2024 година

Врз основа на член 25 став (1) од Законот за филмската дејност („Сл. Весник на РСМ“’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавува: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА...

ЈАВЕН ОГЛАС/ПОВИК за финансирање на проектни активности на здруженија од областа на филмската дејност за 2024 година

Врз основа на Правилникот за постапка и услови за распределба на средства за финансирање на здруженија од страна на Агенцијата за поддршка на развојот на филмската дејност донесен од страна на Управниот одбор на ден 28.09.2023 година, Агенцијата за филм објавува ЈАВЕН...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР ЗА 2024 ГОДИНА

Врз основа на член  25 став (2) од Законот за  филмска дејност („Сл. весник на Република Северна Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18и 275/19) и Правилникот за финансирање на филмски фестивали донесен од страна на Управниот...

КОНКУРС ЗА ПОДДРШКА НА СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА КАДРИ ОД ОБЛАСТА НА ФИЛМОТ И ПОДДРШКА НА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО МЕЃУНАРОДНИ ФИЛМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

Врз основа на член 25 став (2) од Законот за филмската дејност („Сл. Весник наРепублика Северна Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), а восогласност со Правилникот за учество на Агенцијата за филм во финансирање на стручното и...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ – ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР ЗА 2023 ГОДИНА

Врз основа на член  25 став 2 од Законот за  филмска дејност („Сл. весник на Република Северна Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18и 275/19), Агенцијата за филм  на Република Северна Македонија објавува: КОНКУРС ЗА...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2023 ГОДИНА

Врз основа на член 25 став (1) од Законот за филмската дејност („Сл. Весник на РСМ“’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавува: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА...

ИЗМИНАТИ КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ – ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на член  25 став 2 од Законот за  филмска дејност („Сл. весник на Република Северна Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18и 275/19), Агенцијата за филм  на Република Северна Македонија објавува: КОНКУРС ЗА...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ – ЗА ПОДДРШКА НА СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА КАДРИ ОД ОБЛАСТА НА ФИЛМОТ И ЗА ПОДДРШКА НА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО МЕЃУНАРОДНИ ФИЛМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на член  25 став 2 од Законот за  филмската дејност („Сл. Весник на Република Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18и 275/19), Агенцијата за филм  на Република Северна Македонија објавува: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА...

ПОВИК ЗА SEE CINEMA NETWORK 2022

Отворен е конкурсот на SEE CINEMA NETWORK 2022 за финансирање на развој на долгометражен филм реализиран како копродукција. Подетални информации поврзани со правилата и начинот за пријавување можете да најдете на следните линкови: Rules and regulations for Development...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на член 25 став (1) од Законот за филмската дејност („Сл. Весник на РМ“’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавува: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА...

ОТВОРЕН ПОВИК ОД „ЕУРИМАЖ“ ЗА НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ

Отворен повик од „Еуримаж“ за надворешни експерти Европскиот филмски фонд „Еуримаж“ има отворен повик за независни надворешни експерти. Кандидатите треба да бидат културни работници кои делуваат во областа на филмот и аудивизуелното творештво. Упатствата за пријава...

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2021 ГОДИНА

I. Општи информации Конкурсот се распишува за производство на: – долгометражен (игран, документарен и анимиран) филм и – краткометражен (игран, документарен и анимиран) филм Филмот во зависност од креативното и финансиското учеството на Република Северна Македонија...